عیب یابی

شرکت نوین هوا با پرسنل اموزش دیده در مقر اصلی اطلس کوپکو در کشور بلژیک((Air Power و با مجهز بودن به ابزارهای تست کارکرد صحیح کمپرسور و درایر نظیر دستگاه تست S.P.M ،دستگاه Dew Point Meter ،سیمولاتور کنترلرهای MK 2،

MK3،MK4 و MK 5 و با دسترسی به لایسنس نرم افزارهای مربوطه ( اطلس کوپکو این لایسنس ها را در اختیار نمایندگی انحصاری محصولات خود در کشورهای مختلف قرار می دهد) امادگی خود را جهت عیب یابی کمپرسور های سری GA,GR,ZH,GA,ZT,ZR,ZD,SF و درایر های سری FX,FD,AD,BD,CD,MD وکیوم پمپ های سری GHS نیتروژن ساز های سری NGP اکسیژن سازهای سری OGP  اعلام می دارد.

نوین هوا به عنوان تنها شرکت دارنده دستگاه تست S.P. M در ایران قابل به انجام این  تست بر روی انواع  کمپرسورها و وکیوم پمپ ها ی ساخت شرکت اطلس کوپکو می باشد و با انجام تست فوق میزان آسیب دیدگی بلبرینگ ها ومیزان روغن رسانی بلیرینگ ها مشخص شده و اگر مقادیر تست فوق از حالت نرمال بیشتر باشد با انجام تعمیرات پیشگیرانه ،از آسیب جدی به کمپرسور و وکیوم پمپ جلوگیری می شود.


در زیر دستگاه تست S.P.Mشرکت نوین هوا و یک نمونه از نتایج تست ان مشاهده می شود