نمایندگی انحصاری

atlas-coooopco

 

شروع مجدد فعالیت شرکت اطلس کوپکو در ایران 

شرکت اطلس کوپکو در ایران پس از مدتی وقفه در فعالیت

خود در ایران بار دیگر و با اعطای نمایندگی رسمی و انحصاری به شرکت نوین هوا فعالیت خود را در ایران از سر

گرفت.