کنترل و مانیتورینگ

نسل جدید کنترلرهای اطلس کوپکو که به نسل ۵ یا MK5 مشهور هستند که در چهار ورژن تولید و بر روی انواع کمپرسور ،درایر،وکیوم پمپ،اکسیژن ساز،نیتروژن ساز،بلوئرها و سایر تجهیزات هوای فشرده که توسط شرکت اطلس کوپکو تولید و نصب می شود.

این چهار ورژن عبارتند از:

MK 5 Standard

MK 5 Graphic


MK 5 Graphic plus

MK 5 TOUCH

مشخصات کنترلر فوق دقیقا شبیه کنترلر MK 5 Graphic plusاست با این تفاوت که صفحه نمایشگر ان به صورت لمسی می باشد.


کنترلر ES جهت کنترل همزمان چند کمپرسور:

برای کنترل همزمان چند کمپرسوراطلس کوپکو توسط کنترلر مرکزی از کنترلر ES استفاده میکنیم که به دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری موجود میباشد.

 درنوع نرم افزاری لایسنس کنترلر ES بر روی کنترلر یکی از کمپرسورها نصب می شود و این کمپرسور به عنوان کمپرسور Master  و بقیه کمپرسورها به عنوان کمپرسور Slave عمل میکنند .این نوع کنترلر مرکزی در نوع ES 4i و ES 6i موجود می باشند .در نوع سخت افزاری کنترلر ES، که یک کنترلر سخت افزاری برنامه ریزی شده توسط شبکه LAN به کمپرسورها وصل می شود که ES به عنوان Master و کمپرسورها به عنوان Slave عمل می کنند.